بسم الله الرحمن الرحیم

مسجد جامع الغدیر

خانه » "امام خمینی(ره)"

امام خمینی(ره)

امام خمینی
حدیث اول امام خمینی ازکتاب چهل حدیث

سکونی از حضرت ابی عبدالله الصادق ، علیه السلام ، حدیث کند که فرمود: همانا پیغمبر، صلی الله علیه و آله ، فرستاد لشکري را. پس چون که برگشتند فرمود: آفرین باد به گروهی که به جاي آوردند جهاد کوچک را، و به جاي ماند بر آنها جهاد بزرگ . گفته شد اي پیغمبر خدا چیست جهاد بزرگ ؟ فرمود: جهاد نفس ...