بسم الله الرحمن الرحیم

مسجد جامع الغدیر

خانه » "خطاطی"

خطاطی

خوشنوسی
آموزش خوشنویسی باقلم

قصد داریم که در سه مرحله (مقدماتی.متوسط.پیشرفته)دوره خوشنویسی را برگذارکنیم که هردوره میانگین 10تا12 جلسه ی 60الی90دقیقه ای خواهدبود. خوشنویسی با قلم:هزینه دوره اول25 هزار تومان است. نی زنی :38هزار تومان همراه نی در دوران آموزش. اشعار:25هزار تومان بدون جزوه