بسم الله الرحمن الرحیم

مسجد جامع الغدیر

خانه » "عکاسی"

عکاسی

مستندسازی
آموزش عکاسی ،فیلمبرداری وتدوین

ماقصد داریم اموزش عکاسی ،فیلمبرداری، تدوین:  در جلسات 120 دقیقه ای آموزش دهیم عکاسی در 8 جلسه 60الی90 دقیقه ای ، فیلمبرداری در 8جلسه 60الی90 دقیق ای،  تدوین نیزدر10 جلسه 60الی90 دقیقه ای ، پس ار گذراندن چنددوره میتوان بساخت مستند روی آورد، که این دوره های متوسطه میباشد ودوره های پیشرفته انها نیر اعلام خواهدشد. عکاسی 25 هزارتومان فیمبرداری30هزار تومان تدوین 35 هزار تومان