بسم الله الرحمن الرحیم

مسجد جامع الغدیر

خانه » "مستندسازی"

مستندسازی

مستندسازی
آموزش عکاسی ،فیلمبرداری وتدوین

ماقصد داریم اموزش عکاسی ،فیلمبرداری، تدوین:  در جلسات 120 دقیقه ای آموزش دهیم عکاسی در 8 جلسه 60الی90 دقیقه ای ، فیلمبرداری در 8جلسه 60الی90 دقیق ای،  تدوین نیزدر10 جلسه 60الی90 دقیقه ای ، پس ار گذراندن چنددوره میتوان بساخت مستند روی آورد، که این دوره های متوسطه میباشد ودوره های پیشرفته انها نیر اعلام خواهدشد. عکاسی 25 هزارتومان فیمبرداری30هزار تومان تدوین 35 هزار تومان

کوادکوپتر
آموزش ساخت وپرواز باکوادکوپتر

دراین دوره قصد آشناییت با کلیات کواد کوپتر را داریم سپس قصد داریم که دوستان را باطرز ساخت کواد آشنا کنیم ودوستان کوادی ساخته وپس از اتمام ساخت آن قرار است باهمان کواد دوره پرواز باکواد راببینند     هزینه ساخت وپرواز با کواد 100تا 125 هزارتومان میباشد.