بسم الله الرحمن الرحیم

مسجد جامع الغدیر

خانه » "کوادکوپتر"

کوادکوپتر

کوادکوپتر
آموزش ساخت وپرواز باکوادکوپتر

دراین دوره قصد آشناییت با کلیات کواد کوپتر را داریم سپس قصد داریم که دوستان را باطرز ساخت کواد آشنا کنیم ودوستان کوادی ساخته وپس از اتمام ساخت آن قرار است باهمان کواد دوره پرواز باکواد راببینند     هزینه ساخت وپرواز با کواد 100تا 125 هزارتومان میباشد.